Contact

“Als je je inleeft, verrijk je jezelf met de levens van anderen. Je treedt ermee in een grotere wereld, je breekt uit je eigen beperkingen. Inlevingsvermogen is het enige wapen tegen het vooroordeel en het maakt nuttig, het maakt immers samenleven mogelijk.”

Quote Guus Kuijer

Voor Wie?

Dijk van een cultuur richt zich op het basis- en voortgezet onderwijs en het gehele culturele veld van het land van Maas en Waal. Dit wordt tot stand gebracht in samenwerking met de diverse partners in een gelijkwaardige samenwerking. Onder het culturele veld verstaan we zowel professionele instellingen als instellingen die draaien met de hulp van vrijwilligers.

Door Wie?

Het team Dijk van een cultuur bestaat momenteel uit 2 coördinatoren, te weten Niels Gijsbers en Monique Leijen. Samen geven zij cultuur een gezicht in het land van Maas en Waal.

Waar Monique altijd op zoek is naar nieuwe ideeën, verbindingen legt en graag de samenwerking aangaat met initiatieven vanuit de streek houdt Niels de lange termijn visie scherp voor ogen en is initiatiefnemer van deze website.

Waarom?

Maatschappelijke onderwerpen als eenzaamheid en laaggeletterdheid alsmede de uitdaging om  ieder kind in Maas en Waal de kans te bieden zichzelf sociaal en creatief te ontwikkelen vraagt om een frisse aanpak en nieuwe initiatieven.

Kijken naar en/of deelnemen aan kunst en cultuur staat gelijk aan het ontwikkelen van creativiteit,  het opbouwen van zelfvertrouwen en het vermogen om inventief naar problemen te kijken. De sector kunst en cultuur is bij uitstek een sector die problemen creatief weet te benaderen, wat één van de antwoorden kan zijn op onze maatschappelijke uitdagingen. Iedere inwoner in Maas en Waal zou de kans krijgen om deze competenties te ontwikkelen en zo te bouwen aan een mooiere samenleving.